|

Fredrik Livheim – Om meditation och stress

Fredrik Livheim är medicine doktor, psykolog och internationellt erkänd ACT-trainer. Han ligger bakom mindfulnessappen ”Jag Här Nu” och har skrivit flera böcker, bland annat ”Tid att leva”, ett tioveckorsprogram för stresshantering med ACT och medveten närvaro. Fredrik berättar om skiftet när meditation och mindfulness började etableras inom psykologin i början på 2000-talet. Han berättar om ACT som är en utveckling av KBT med inslag av mindfulness och där fokus ligger på att identifiera vad som är viktigt i livet. Vi pratar om vikten att vara snäll mot sig själv när vi plockar tillbaka uppmärksamheten till nuet. Fredrik berättar om fem delarna för att minska stress enligt ACT, 1) förändra det du kan förändra, 2) acceptera det du inte kan förändra, 3) återhämtning, 4) motion och 5) mindfulness. Fredrik förklarar att stress i sig själv inte är farligt, utan det farliga är bristen på återhämtning. Att alla livsomställningar skapar stress, även de positiva som vi väljer själv som t ex at gifta sig. Att hjärnan är dålig på att skilja fysiska reella hot från våra tankar men att kroppens stresspåslag är detsamma. Vi pratar om att den formella meditationen är som fysträning som förbereder oss för livet. Och att meditation precis som ACT ämnar stärka vår psykologiska flexibilitet. Fredrik berättar att livsriktningar är fritt valda saker du vill sträva mot och det är mindre viktigt vad du väljer bara du väljer något och han ger rådet att välj, testa och välj om. Vi snöar in oss på olika vetenskapliga studier om meditation och Fredrik avslutar sedan vårt samtal med att guida en meditation på svenska med fokus på acceptans för att minska stress.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Fredrik, gå till livskompass.se.