Frågor och svar

Nu inleder vi vår satsning för att hjälpa till att svara på era frågor om meditation och ett liv i närvaro och medvetenhet. Vad vill du veta? Vad tycker du är svårt när du mediterar? Söker du rådgivning i en viss fråga? Är det något som du hört i appen som du inte förstår eller som du tycker låter märkligt?

Skicka in din frågor via vårt formulär. Vår ambition är att återkoppla till dig inom 48 timmar. Att vara nyfiken och ställa frågor är ett av de bästa sätten att utveckla sin närvaro på. Vi publicerar löpande era frågor och våra svar på den här sidan (anonymt såklart), vilket betyder att du även ger andra chansen att få en djupare förståelse av meditation och mindfulness genom att ställa dina egna frågor.

Har du frågor gällande appen, din prenumeration eller annat tekniskt, se vår supportsida.

Vad undrar du över?

*” anger obligatoriska fält

Ställda frågor och svar

Vad menar ni med nyfiket vittne?

Nyfiket vittne är en instruktion som syftar till att vi intar en position som ett nyfiket vittne (observatör) till vår upplevelse. En insikt vi kan få när vi börjar att meditera är att vi omedvetna om många av dom tankar vi har. När vi börjar bli mer medvetna är det också vanligt att vi har ett motstånd mot vissa tankar. När vi är som ett nyfiket vittne är vi först och främst medvetna om att vi har en tanke, vi accepterar den men utan att dras med i dess innehåll. Nyfiket vittne handlar om att kunna kliva tillbaka och observera vår upplevelse med nyfikenhet och acceptans i stället för att identifiera oss med det vi upplever eller vara emot någon del av upplevelsen. När vi intar det nyfikna vittnets position blir meditation (och livet) en spännande upptäcksfärd i nuet i stället för att vi förlorar oss i tankar som utspelar sig i dåtid eller framtid (men vi är fortfarande nyfikna på tanken). När vi ä som ett nyfiket vittne så slutar vi också att leta efter fel, värdera och döma vår upplevelse. Det är en inbjudan att nyfiket uppleva det som händer just nu.

Vad betyder kontemplation?

Att kontemplera betyder att vi mediterar på en fråga, ett problem eller kanske ett svårt beslut som vi behöver ta. Det är många som gör plus- och minuslistor och de fyller sin funktion. Men vi brukar oftast slänga listan i papperskorgen när vi får kontakt med oss själva på ett djupare plan. Känslan som uppstår är att vi bara vet. Att det känns självklart. När vi kontemplerar på en fråga kan vi såklart inse att vi inte vet vad vi vill (det är också ett svar). Ett tips är att flytta ner uppmärksamheten ner i mitten på bröstkorgen och känna närvaron här – en sorts hjärtnärvaro. Sedan kan du låta frågan vila i ”hjärtat” och se vad som som kommer upp och känns sant för dig. Läs detta som hur det kan kännas och upplevas i ens egna direkta upplevelse.

Vad menas med fysiska förnimmelser eller sensationer?

Fysiska förnimmelser är egentligen allt som du kan känna i kroppen. Ofta (men inte alltid) är man ovan till en början att rikta uppmärksamheten till kroppen. Meditation kan först öka ens medvetenhet för hur kroppen faktiskt känns. Det är som att man lyser med en ficklampa in i kroppen och noterar vad som pågår.

Det andra steget är att sedan kunna särskilja mellan kroppens fysiska förnimmelser och hur vi tolkar dessa, eller vad vi har för berättelser kring dessa. Fysiska förnimmelser är t ex: kyla, värme, pulserande, stickande, vibrationer, tryck. Det är vad vi kan kalla för datan eller informationen som kroppen ger. Sedan brukar vi konceptuellt tolka dessa,  t ex att pulserande vibrationer i halsen kan upplevas som smärta eller att tryckande över bröstet kan upplevas som nervositet eller oro. Vi kan också lägga till en berättelse kring det vi känner, t ex om vi känner värk i ena knät så adderas en orolig tanke kring hur det ska gå att träna framöver. Med hjälp av meditation kan vi bli medvetna om att det finns två olika delar av upplevelsen. Det vi faktiskt upplever (fysiska förnimmelser) och vad vi sedan adderar till upplevelsen (våra tankar).

Det tredje steget är att bli medveten om att fysiska förnimmelser kommer i tre olika varianter. Den första är som behagliga förnimmelser, den andra är som obehagliga förnimmelser och den tredje är varken eller, vi skulle kunna kalla dom neutrala. När det kommer till mindfulness är det viktigt att förstå hur dessa påverkar oss. För vår tendens är att vilja ha mer av och klänga oss fast vid behagliga förnimmelser. Vi vill undvika eller känner ett motstånd mot dom obehagliga förnimmelserna. Och vi zoomar ut eller blir ointresserade när vi har neutrala förnimmelser.

Det mindfulness bjuder in oss till är att få en större förståelse över:
1) Att vi inte själva kan välja vilka förnimmelser vi upplever
2) Att alla förnimmelser förändras hela tiden
3) Att problemet inte är förnimmelserna i sig utan hur vi förhåller oss till dessa.

Det är därför vi lägger stor vikt och ofta påminner om att vara med ens upplevelse på ett nyfiket, tillåtande och vänligt sätt. När vi är i kontakt med kroppen via dess förnimmelser vet vi också att vi har vår uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket.