Om Mindfully

Sedan tidig ålder har vi fått lära oss att vi kan och bör träna fysiskt, men många har inte fått lära sig att det även går att träna mentalt. Vi behöver inte vara och förbli som vi har varit. I dag har vetenskapen visat att meditation kan minska stress, öka fokus och bidra till förbättrad sömn. Studier har även visat att vår förmåga att vara närvarande har en direkt korrelation till vårt välmående. Men mindfulness handlar inte bara om oss själva. Det är också insikten att vi är djupt sammankopplade med varandra och naturen som vi alla är del av. Mindfullys önskan och uppdrag är att inte bara vi själva utan alla levande varelser ska vara lyckliga.

Vi är övertygade om att det är dags för en ny folkhälsorevolution och att meditation har en viktig roll i den. För samtidigt som det pågår en global hälsokris vaknar allt fler upp till ett liv i närvaro. Vår förmåga att skilja på tankar och verklighet är inte bara central för vårt eget välmående, det är också vitalt för att lösa de globala utmaningar vi står inför. Världen behöver fler människor som kan se igenom tankarnas illusion för att minska polarisering, fördomar och konflikter. Men för att ta det i en mer ödmjuk skala, vår förmåga att vara närvarande är avgörande för att vi ska kunna ha meningsfulla och kärleksfulla relationer med vår familj och våra vänner. Och det hoppfulla är att det är fullt möjligt att leva ett liv i närvaro och medvetenhet.

Det vill vi dela med oss av i Mindfully och vi är stolta över att göra det tillsammans med några av Sveriges ledande experter inom meditation och mindfulness.

Vårt syfte

Mindfully är för dig som vill lära dig att meditera för att stressa mindre eller sova bättre, men potentialen är större än så. Det kan bli livets mest spännande äventyr. Vårt syfte är att få hela Sverige att upptäcka meditation för att hjälpa fler att leva ett mer närvarande, meningsfullt och kärleksfullt liv.

om Mindfully

Varmt välkommen!
/ Gustav Nord, Johanna Båth & Axel Wennhall – medgrundare i Mindfully