Nonviolent Communication

De flesta som mediterar kan njuta av effekter som inre frid, klarhet och en fördjupad kontakt med sig själv. Dessa effekter kan dock försvinna när vi umgås med andra, då relationer utmanar oss att inte bara vara medvetna om oss själva utan även att samexistera med andra. 

Medveten kommunikation består av flera komponenter. Att kunna lyssna med närvaro är en förutsättning för att förstå varandra, lösa konflikter och ha bättre relationer. Men det är lika viktigt att kunna kommunicera på ett skickligt sätt. Det här upptäckte Marshall B. Rosenberg redan som barn när han och hans familj flyttade till Detroit sommaren 1943. Den andra veckan i sin nya hemstad bevittnade han ett våldsamt rasupplopp som ledde till att över fyrtio personer dog. Hans reflektioner kring frågan: vad är det som gör att vi tappar kontakten med vår medkännande natur och leder till att vi beter oss våldsamt och utnyttjar andra? resulterade i att han grundade Nonviolent Communication. Det är en process som kan beskrivas som en form av empatisk kommunikation, eller som Rosenberg själv skrivit: NVC är ett sätt att kommunicera som hjälper oss att ge från hjärtat.

Kvinna som plockar lupiner

Processen i NVC består av fyra komponenter

 • Observation. De konkreta handlingar som vi observerar och som påverkar vårt välbefinnande. Här gäller det att vi skiljer mellan observationer och tolkningar. Vad skulle en filmkamera visa? Den indiska filosofen Jiddu Krishnamurti har sagt att den högsta formen av intelligens är att observera utan att tolka.
 • Känsla. Hur vi känner i relation till det vi observerar. Här behöver vi först identifiera och uttrycka vad vi känner. När vi tillåter oss själva att vara sårbara genom att uttrycka våra känslor kan det hjälpa oss att hantera konflikter.
 • Behov. De behov, värderingar och drömmar som framkallar våra känslor. Det andra säger och gör kan stimulera, men aldrig vara orsaken till våra känslor.
 • Önskemål. De önskemål vi har som kan berika våra liv. Här är det viktigt att vi uttrycker vad vi önskar i stället för vad vi inte önskar. Ju tydligare vi kan vara, desto större chans är det också att vi får det vi ber om. Vi behöver samtidigt vara uppmärksamma så att vi inte börjar ställa krav i stället. Det är upp till den andra personen att frivilligt göra det vi ber om.

Nyckeln för att komma överens och kunna kommunicera enligt den här processen är att ha en intention av nyfikenhet och välvilja. Då blir det också lättare att inte klandra och kritisera andra. Då kan vi i stället förstå att allt vi människor gör, syftar till att tillfredsställa ett behov. När vi klandrar någon håller vi samtidigt den personen ansvarig för våra egna känslomässiga reaktioner. Rosenberg har skrivit att känslomässig frihet är när vi tar fullt ansvar för våra egna känslor men inte för andras, samtidigt som vi är medvetna om att vi inte kan tillgodose våra egna behov på andras bekostnad.

Kay Rung

Kay Rung – en av Sveriges ledande experter

Kay Rung är utbildare och konsult sedan 25 år och han driver även bokförlaget Friare Liv som ger ut böcker om medveten kommunikation tillsammans med sin partner Liv Larsson. Han är intresserad av att förstå och lära ut hur vi kan gå från teori till praktik när det kommer till att kommunikation så att vi kan lösa komplexa problem och göra livet roligare och bättre medans vi är här. I sitt arbete med NVC och medveten kommunikation har han utbildat tusentals människor bland annat via deras årsprogram.

Kay, på vilket sätt kan Nonviolent Communication göra oss mer medvetna?

”Vårt språk berättar vad vi är uppmärksamma på. Vårt språk är också hur vi tänker och ser på världen. När vi tränar på Nonviolent Communication tränar vi på att skilja på vår inre, subjektiva upplevelse från den yttre verkligheten som vi delar med alla andra. Vi lever i en delad verklighet men alla tolkar den på sitt sätt därav utmaningarna. Vi lever i samma värld men i så olika världar samtidigt. Nonviolent Communication hjälper oss att hålla isär och förstå när jag pratar om min egen upplevelse och när jag pratar om det du faktiskt gör.”

Nonviolent Communication i Mindfully

Kay Rungs serie i Mindfully är tänkt som ett stöd för din närvaro när du kommunicerar, och kan bli det som sprider mindfulness in i dina relationer. Lyssna på ”Vad är NVC?” här nedan eller hela serien i Mindfully (öppnar appen om du har den installerad och läser detta i mobilen).

Meditation på svenska

4.7
4.8
4.6

Utvalda artiklar

 • Ny serie – Stresshantering

  Tillsammans med psykologen Daniel Ek lanserar vi nu Stresshantering som utgår ifrån modern psykologi i form av KBT och ACT och innehåller övningar som är beprövade i studier.

 • Intervju med Kay Rung

  Kay Rung är utbildare och konsult samt driver företaget Friare Liv. Dessutom är han en av Mindfullys lärare. Här får vi lära känna honom närmare.

 • Sju tips för att skaffa sig vanan att meditera

  Vi vet att vi har skapat en vana när det känns märkligt när vi bryter den, exempelvis att gå och lägga sig utan att borsta tänderna. På samma sätt är det med meditation.