Mindfulness app – bli mer närvarande

Vad är mindfulness?

Mindfulness är en översättning av ordet sati som kommer från det fornindiska språket Pali och som talades i Indien för ca 2 500 år sedan. Idag översätts ofta ordet till att vara här och nu. Det är en del av vad ordet betyder men inte allt. Den kanske viktigaste översättningen är klart medvetande. Det är förmågan att kunna vara närvarande och observera det som händer utan motstånd, begär eller distraktion. Mindfulness är inte samma sak som meditation, utan sinnestillståndet som vi övar upp när vi mediterar. På det sättet kan man säga att meditation är mental träning och mindfulness är vår mentala kondition.

Den tid du lägger på att öva mindfulness med exempelvis en app, hjälper dig att bli mer närvarande, eller ”mindful” i vardagen. Det är först när vi blir medvetna som vi får ett val, och ju fler kloka val vi gör, desto bättre kommer vi att må.

Mindfulness på svenska

4.7
4.8
4.6

Fördelar med mindfulness

Vi kan inte kontrollera vad som händer i livet, men vi har ett val där vi kan påverka och det är hur vi förhåller oss till situationen. Mindfulness hjälper oss att få ett litet utrymme mellan upplevelse och reaktion så att vi kan svara an klokt, istället för att reagera impulsivt.

Öva mindfulness med en app

Idag anklagas ofta vår smartphone för att den distraherar oss, och därmed gör oss mindre närvarande. Men den kan också vara ett verktyg som hjälper oss att bli mer närvarande, till exempel genom att använda en mindfulnessapp. Mindfulnessappar har växt explosionsartat i popularitet de senaste åren och har hjälpt miljontals människor att upptäcka mindfulness. I Sverige har många upptäckt mindfulness via internationella appar, men nu kan du stärka din mindfulness på svenska. Med några av Sveriges ledande experter inom mindfulness och meditation.

Mindfulness app Mindfully

Fördelar med en mindfulness app

Du kan utöva mindfulness på många olika sätt. På egen hand, i en yoga- eller meditationsstudio, under en retreat, på en kurs eller genom video och ljudfiler. Många tycker att det är hjälpsamt att använda en app, även om det ena förstås inte behöver utesluta det andra. Här listar vi några fördelar med att använda en mindfulnessapp.

Mindfulness på svenska

4.7
4.8
4.6

Hur du väljer mindfulness app

Meditation Svenska Mindfulness app

Tips för att komma igång

När du väl har hittat en mindfulnessapp som du gillar så är det dags att komma igång. För att sedan bygga en vana.

En ostörd stund

Till en början kan det vara hjälpsamt att välja en lugn miljö att meditera i för att minska intryck utifrån. Välj en plats och tid på dagen då du får vara ifred. Sätt gärna mobiltelefonen i flight mode eller Stör ej för att undvika att meditationen störs av ett samtal eller liknande.

Skapa regelbundenhet

De utmaningar som många stöter på när de börjar meditera är att de har svårt att hitta tiden till att meditera. Samt att de helt enkelt glömmer bort det. Ett tips är att meditera vid samma tid på dagen om det är möjligt. Och du kan börja med bara några minuter för att sen öka tiden. För att komma ihåg kan det vara hjälpsamt att aktivera påminnelser i telefonen.

Mindfully har störst svenskt utbud

Mindfulnessappen Mindfully har det största utbudet av guidad meditation och kunskap om mindfulness på svenska. Lås upp allt innehåll med en 14 dagars gratis provperiod genom att välja ett abonnemang. Avsluta närsomhelst under provperioden utan att debiteras.

Ladda ner Mindfully