Närvaro med Bengt Renander

Vad är det som gör det innevarande ögonblicket intressant? Mindfullys lärare Bengt Renander menar att det är för att det är verkligt på ett annat sätt än tankar på framtiden och på det förflutna. Med våra sinnen kan vi bara uppleva det innevarande ögonblicket, genom närvaro.

Bengt Renander har arbetat sedan 1999 som coach för individer och par, föreläsare, workshopledare. Han hjälper grupper och individer att utveckla sin kreativa och lyssnande förmåga genom medvetenhet och närvaro. Bengt har skrivit sju böcker om kreativitet, utveckling, lyssnande, medvetenhet och närvaro. Han är också producent av den populära Närvaropodden. Vi har träffat Bengt för att prata om närvaro.

Bengt Renander

Bengt du pratar ofta om upplevelsevärlden och tankevärlden, berätta mer?

Insikten att du kan ha din uppmärksamhet i två olika världar är till hjälp för att bli mer närvarande. Tankevärlden, som skapas av det du tänker. Upplevelsevärlden, verkligheten, som finns här nu och som du kan uppleva med dina sinnen. Det går att vara i tankevärlden även kring det som händer nu. I stället för att uppleva när du äter en banan eller har en dejt tänker du om den. Du kanske kategoriserar, dömer, kritiserar, försöker förstå eller tänker på det som inte är där. Då går du miste om upplevelsen. 

Det som finns i verkligheten kan du på något sätt förnimma med dina sinnen. Ibland behöver det ske via mätutrustning som mikroskop eller kikare. Går det inte på något sätt att förnimma så finns det inte i verkligheten, utan i tankevärlden. Det har ju en sorts existens i tankevärlden, men den existensen är av en helt annan och mer drömlik karaktär än det som finns i verkligheten. 

Vad menar du med att nuet har ett djup?

Upplevelsen av nuet har en djup och rik karaktär som tankar saknar. Ändå ägnar vi det innevarande ögonblicket så lite uppmärksamhet. I stället för att leva i en fascinerande verklighet spiller många bort sina liv i en drömlik tankevärld, som ofta är både obehaglig och skrämmande: ”Jag kommer inte att få några fler uppdrag. Jag är så arg och kränkt för att min fru lämnade mig. Jag kommer aldrig att träffa någon att skaffa barn med.” 

Närvaro handlar om att ha uppmärksamheten på det innevarande ögonblicket, att leva i verkligheten. Verkligheten är det som utspelar sig här och nu. Tankarna å andra sida fokuserar huvudsakligen på framtiden och det förflutna. Tänk dig ditt liv som en linje. För tankarna är det innevarande ögonblicket ett obetydligt ögonblick. På livslinjen finns så mycket förflutet och så mycket framtid att intressera sig för. Nuet blir som en transportsträcka till en efterlängtad framtid att glädja sig åt, men också mot osäkerhet och slutligen döden att skrämmas av. För tankarna är inte det innevarande ögonblicket speciellt intressant. Fokusera på framtiden och det förflutna i stället, säger tankarna och lägger därmed grunden till olycka. Den som är närvarande riktar sin uppmärksamhet mot det innevarande ögonblicket. När vi upplever det på riktigt upptäcker vi att det är ett fantastiskt ögonblick med ett stort djup. 

Hur hänger frihet och närvaro ihop?

Den som kan genomskåda sina tankar och känna det hon känner är fri. Hon kan vara närvarande i vilket ögonblick som helst. Oavsett hur hon känner, oavsett vad hon tycker om det. Det är närvaro. De som lever i en obehaglig tankevärld och terroriseras av sina tankar gör det inte av fritt val. De tror att denna fantasivärld är verklig. De kan inte skilja på den värld som finns här och nu och den som skapas av deras egna tankar. De är omedvetna om den fundamentala skillnaden mellan dessa två världar. 

Varför är det fortfarande relativt få som har kunskap inom detta?

Vi får ingen utbildning, vi har få förebilder som stödjer, odlar och inspirerar oss till större medvetenhet och mer närvaro, trots att det är så oerhört viktigt och att det så konkret och påtagligt kan hjälpa oss med de problem vi har i dag, både individuellt och kollektivt.

Närvaroskolan i Mindfully

I Bengt Renanders serie får du ta del av hans insikter och erfarenheter hur du kan leva ett liv i närvaro och medvetenhet. Lyssna på ”Vad innebär det att vara närvarande?” här nedan eller hela serien i Mindfully (öppnar appen om du har den installerad och läser detta i mobilen).

Meditation på svenska

4.7
4.8
4.6

Utvalda artiklar

  • Ny serie – Stresshantering

    Tillsammans med psykologen Daniel Ek lanserar vi nu Stresshantering som utgår ifrån modern psykologi i form av KBT och ACT och innehåller övningar som är beprövade i studier.

  • Intervju med Kay Rung

    Kay Rung är utbildare och konsult samt driver företaget Friare Liv. Dessutom är han en av Mindfullys lärare. Här får vi lära känna honom närmare.

  • Sju tips för att skaffa sig vanan att meditera

    Vi vet att vi har skapat en vana när det känns märkligt när vi bryter den, exempelvis att gå och lägga sig utan att borsta tänderna. På samma sätt är det med meditation.