|

Anna Wikfalk – Om meditation i skolan

Anna Wikfalk är vår första återkommande gäst. Anna driver yogastudion Bara Yoga, är certifierad mindfulnessinstruktör och hon ligger även bakom den populära Mindfulnessappen. Nu är hon aktuell med ett projekt med mindfulness i skolan. Anna berättar att det var hennes barn som fick henne att förstå stressen i skolan. Om projektet som har involverat fem skolor, från lågstadiet ändå upp i gymnasiet. Samt om vikten av att det är pedagogerna som lär ut. Att även global medvetenhet är en del i utbildningen. Om lärarnas kreativitet och att det bland annat går att lära ut meditation på tyskalektionen. Vi pratar om resultaten och att eleverna noterat att det går snabbt att skifta sinnesstämning. Att vissa elever känner sig som helt nya människor och att eleverna upplever det som väldigt odramatiskt. Vi pratar om att forskningen om meditation i skolan är i sin linda men att studier visat på ökat fokus, minskad stress samt ökad empati och medkänsla i klassrummen. Om att träningen handlar om att lära sig hantera alla sina känslor. Att det är väldigt bra att vara skeptisk. Och att barn kan meditera redan vid 4–5 år ålder. Anna avslutar vårt samtal med att guida en visualiseringsmeditation för barn och vuxna.

Vill du veta mer om Anna och projektet, gå till themindfulnessapp.com/school-project.