|

Karl Lindqvist – Sårbarhet

Karl Lindqvist var bankchefen som slutade inom finansbranschen och i stället startade en stiftelse för stöd till utsatta ungdomar och barn. Sedan 2016 driver Kalle Sårbarhetsdepartementet där han forskar kring skam och perception, håller i workshops samt erbjuder gestaltterapi. Vi pratar om meditation och sårbarhet. Om effekten av treminutersmeditationer. Att nervositet betyder att vi bryr oss. Om att stanna upp och komma i kontakt med vad vi verkligen vill. Att känna mer smärta men mindre lidande. Om att det inte finns några perfekta människor och att vi alla bär på något. Att sårbarhet är att möta livet som det är. Om att sårbarhet och kraftfullhet är varandras förutsättningar. Hur skam ligger i vägen för sårbarhet och hur vi kan möta skammen i stället för att undvika den. Att lära sig att gå från en automatisk växellåda till en manuell. Om att skam och skuld är naturliga känslor som uppstår när vi säger nej och sätter gränser. Att sårbarhet är självomsorg och att ett bra sätt att börja vara sårbar på är genom små steg. Kalle avslutar sedan vårt samtal med att guida en övning med fokus på att känna kontakten med kroppen.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Kalle, gå till www.sarbarhetsdepartementet.se

Vill du läsa transkriberingen av detta avsnitt, hittar du den här.