|

Katrina Carlsson – Kriser

Katrina Carlsson är psykiatriker och doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet. Nu är hon aktuell med boken ”Crisis Integration with Acceptance and Commitment Therapy: Theory and Practice”. Meditation och kriser är också temat för vårt samtal. Vi pratar om andliga förebilder. Om att ha ett lätt förhållningssätt till det svåra i livet. Att en definition av kris är att något svårt sker i våra liv, som i sin tur leder till undvikande och mer lidande. Om att kriser också innehåller potential för utveckling. Att hopp kan leda till ett undvikande beteende. Vikten av att vara i kontakt med sina värderingar. Om meta-medvetenhet. De tre delarna som finns i mindfulness. Om att rikta uppmärksamheten mot andetaget i magen kan trigga känslor. Att acceptans är motsatsen till undvikande, och att vägen till läkning går via kroppen. Katrina avslutar sedan vårt samtal med att guida en meditation med fokus på kroppen och känslor.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Katrina, gå till hennes LinkedIn.

Vill du läsa transkriberingen av detta avsnitt, hittar du den här.