|

Lasse Lychnell – Om meditation och business

Lasse Lychnell är doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Lasse är också mindfulnessinstruktör och har nyligen grundat företaget Being i Business. Han brinner för att integrera insikter från meditation in i arbetslivet. Vi pratar om hans forskning och om att han intresserar sig för hur effekterna av mindfulness kommer till uttryck i våra arbetsliv. Lasse förklarar vad ett meditativt förhållningssätt är och ger ett konkret exempel när vi får ett jobbigt email. Vi pratar om skillnaden mellan själslig och instrumentell intention. Om hur vi kan föra in informell meditation i våra liv, det vill säga att göra våra rutinartade och lite tråkiga uppgifter med full närvaro. Hur vi kategoriserar människor som fiender eller vänner och vikten att bli medveten om det. Han ger rådet att våga utforska och hitta en meditation som passar en själv. Lasse avslutar vårt samtal med att guida en andningsmeditation med fokus på att släppa taget.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Lasse gå till lasselychnell.com.