Magdalena Thelander
|

Magdalena Thelander – Om att få in vanan att meditera

Den vanligaste frågan vi får är inte hur man mediterar, utan hur man skapar och bibehåller vanan. Magdalena Thelander har svaren, då hon mediterat varje dag i över ett år med Mindfully. I det här avsnittet träffar vi därför Magdalena för att diskutera hur vi kan skapa den goda vanan. Vi pratar om att många börjar när livet blir för smärtsamt. Att meditation kanske är som mest till användning när livet blåser upp till storm. Hur svårt det är med single-tasking. Om att det inte alltid är bekvämt att meditera, men att det vi undviker eller flyr ifrån äger oss. Om att vi alltid kan stiga upp fem minuter innan vi tänkt oss. Att förstå vad meditation egentligen handlar om för att öka chansen att bibehålla vanan. Hur viktigt det är med flexibilitet och att det är svårt att ge fem konkreta tips. Om vikten av att hitta sitt varför och sedan inkludera andra i det. Visdomen i att skratta åt ens tankar och att träna på att vara snäll mot sig själv. Axel avslutar sedan samtalet med att guida en metta-meditation (kärleksfull-vänlighet och medkänsla).