|

Otto Simonsson – Forskning

Otto Simonsson arbetar som postdoktor vid Karolinska institutet där han forskar om meditation och psykedeliska substanser. Han skrev sin doktorsavhandling vid Oxfords Universitet där han bland annat forskade på effekterna av mindfulness- och compassionbaserade metoder när det gäller affektiv polarisering. Vi pratar om Ottos forskning både gällande mindfulness och psykedelika. Om hur ett frö väcktes på hans första retreat. Hur det brittiska parlamentet arbetar med mindfulness, där det beskrivits som en oas i öknen. Att lära sig att se bortom politiska åsikter för att i stället kunna möta människan. Att dialog är grunden till demokrati. Om affektiv polarisering och att forskning indikerar att mindfulness kan bidra till en minskning. Kopplingen mellan mindfulness och psykedelika. Om Ottos forskning kring riskerna av psykedelika och att de verkar leda till att människor mediterar mera. Att psykedelika är ett hjälpmedel för att ändra beteende- och tankemönster. Och om den psykedeliska forskningen i Sverige.      

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Otto, gå till https://www.eudelics.com