Vad är mindfulness?

Mindfulness har blivit ett buzzword de senaste åren. Med den ökade populariteten florerar det många olika definitioner. En av dessa är att vara här och nu. Det fångar en del av vad mindfulness är, men långt ifrån allt.

Mindfulness är en översättning av ordet sati på det gamla fornindiska språket pali som talades på Buddhas tid. Ordet har inte bara en betydelse utan flera. Den kanske viktigaste betydelsen är klart medvetande. Det är förmågan att kunna observera det som händer utan att identifiera sig med upplevelsen, utan att skapa några berättelser om varför det sker, utan att reagera, och utan att distraheras. Mindfulness är förmågan att möta vad som än uppstår i medvetandet, utan att vara emot det obehagliga eller försöka hålla fast det behagliga. På så sätt är det är att vara ett med livet.

Två leende personer som mediterat

Mindfulness fyra kvalitéer

I boken ”Mindfulness” beskriver den amerikanska meditationsläraren Joseph Goldstein fyra kvalitéer som finns i mindfulness. De kan tillsammans ge oss en större förståelse av ordets rika innebörd.

 • Förmågan att vara medveten. Det är den här kvaliteten som hjälper oss att vända tillbaka uppmärksamheten till nuet varje gång vi blir distraherade.
 • Närvaro. Den manifesteras genom att vi kan möta vad vi än upplever, utan att vända bort vår uppmärksamhet eller göra det halvhjärtat.
 • Att komma ihåg. I stället för att prata om rätt eller fel, bra eller dåligt använder sig buddhisterna av begreppen skickligt och oskickligt. Det som är skickligt leder till lycka, frid, kärlek och harmoni. Det som är oskickligt leder till stress, oro och rädsla. Mindfulness är förmågan att komma ihåg vad som gör oss själva och även alla andra lyckliga men också vad som hindrar oss från lycka.
 • Klart medvetande. Det reflekterar lika klart som en spegel. Det varken ändrar, dömer eller värderar upplevelsen. Det adderar inte heller några berättelser om vår upplevelse. Den är bara den enkla och nakna medvetenheten om det som är, precis som det är. Ibland letar vi efter något särskilt men missar då det som är precis framför oss, här och nu. Det är inte svårt att vara medvetet närvarande, men det krävs träning för att komma ihåg att vara det.

Mindfulness är inte samma sak som meditation utan det sinnestillstånd vi övar upp när vi mediterar. Vi kan göra en liknelse med fysisk träning: om meditation är löpningen är mindfulness konditionen vi övar upp. På så sätt kan man säga att mindfulness är vår mentala kondition.

Mindfulness är inte bara förmågan att vara närvarande utan hjälper oss också att se klart. Att se vad som gör oss själva och andra lyckliga, men också vad som hindrar oss. För det är först när vi blir medvetna som vi kan ta kloka beslut. Och ju fler kloka beslut vi kan ta, desto bättre kommer vi att må, både individuellt och som samhälle.

Lyssna på ”Mindfulness”

Testa en meditation ”Mindfulness” här nedan eller i Mindfully (öppnar appen om du har den installerad och läser detta i mobilen).

Mindfulness på svenska

4.7
4.8
4.6

Utvalda artiklar

 • Ny serie – Stresshantering

  Tillsammans med psykologen Daniel Ek lanserar vi nu Stresshantering som utgår ifrån modern psykologi i form av KBT och ACT och innehåller övningar som är beprövade i studier.

 • Intervju med Kay Rung

  Kay Rung är utbildare och konsult samt driver företaget Friare Liv. Dessutom är han en av Mindfullys lärare. Här får vi lära känna honom närmare.

 • Sju tips för att skaffa sig vanan att meditera

  Vi vet att vi har skapat en vana när det känns märkligt när vi bryter den, exempelvis att gå och lägga sig utan att borsta tänderna. På samma sätt är det med meditation.