|

Viryabodhi – Sinnesträning

Viryabodhi Sjöberg blev ordinerad i Buddhistorden Triratna under en tre månaders retreat 1989. Idag leder han retreater på Dharmagiri Retreatcenter och undervisar på Stockholms buddhistcenter. Han driver även Bodhi-förlaget som översätter buddhistiska texter till svenska och han är aktuell med boken ”Skyll allt på den enda skurken. Tibetansk träning i visdom och medkänsla”. Som han skrivit tillsammans med Dhirananda. Vi pratar om lojong som betyder sinnesträning. Om att meditation kan ge en djupare kontakt och tillfredställelse i livet. Att den yttersta skurken är vår egen självupptagenhet. Om hur svårigheter kan omvandlas till utveckling. Att smärta ofta är en dörröppnare. Om att tänka mindre på sig själv och mer på andra. Att visdom är att se saker som de är. Att den inre resan kan göra en ödmjuk. Om att ha näsa eller horn när man får ta emot kritik. Om meditationsformen Tonglen. Att uppleva att världen är kärleksfull. Om att medvetenheten alltid är här och det humoristiska i att leta efter sig själv. Om att åka iväg på retreat och lära sig att se det vackra i livet. Viryabodhi avslutar sedan vårt samtal med att guida en meditation med fokus på medkänsla och kärleksfull-vänlighet.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med Viryabodhi, gå till www.bodhiförlaget.se

Vill du läsa transkriberingen av detta avsnitt, hittar du den här.