Varför meditera?

Tänk tillbaka på de bästa stunderna i ditt liv. Var är du? Vad gör du? Oavsett var du befann dig och vad du gjorde, verkar det som att vårt livs mest värdefulla stunder har en sak gemensamt: Vi är närvarande där och då, utan tankar på framtiden eller det förflutna. Att träna upp sin förmåga att vara närvarande är vad meditation handlar om.

Vi människor delar samma önskan om att vara lyckliga. Vi har bara olika sätt att försöka ta oss dit. Men när vi börjar undersöka vad vi längtar efter i livet – oavsett om det är att åka på semester, att lära sig att spela ett instrument eller att tjäna mer pengar – är det vi egentligen längtar efter närvaro. Vi tänker att något måste inträffa sedan för att vi ska bli lyckliga, men vi missar att det bara är i nuet vi någonsin kan vara lyckliga. Närvaro definieras inte av vad vi gör, utan hur vi gör det. Att vi är här med hela vår uppmärksamhet. Att vara närvarande innebär att du upplever ditt eget liv. Vad kan vara viktigare än det?

Nyckeln för att leva sitt liv i närvaro är medvetenhet. Att vara medveten betyder att vi vet vad som pågår, här och nu. Det är medvetenheten som hjälper oss att skilja på tankar och vad som händer i verkligheten. Det är först när vi blir medvetna som vi kan ta kloka beslut. Och ju fler kloka beslut vi kan ta, desto bättre kommer vi att må. Meditation handlar om att träna upp vår förmåga att rikta vår uppmärksamhet mot det som är mest värdefullt i varje given situation. Det är därför vi har byggt meditationsappen Mindfully. Meditation på svenska för dig som vill leva ett mer närvarande och meningsfullt liv.

Varför meditera

Stress

Forskning har visat att de som mediterar upplever mindre stress, att hjärnan blir mindre reaktiv och att stressnivåerna sänks. Mindfully hjälper dig att vända uppmärksamheten från stressiga och oroliga tankar till det som betyder mest i nuet.

Välmående

Studier har visat att vi är frånvarande 47 % av vår vakna tid och att vi är mindre lyckliga när vi tänker på något annat än det vi gör. Mindfully stärker din förmåga att vara närvarande så att du kan uppleva fler av livets mest värdefulla stunder.

Sömn

För många som har svårt att sova känns det som att hjärnan går på högvarv och tankarna snurrar när de går och lägger sig. Mindfully hjälper dig att släppa taget om tankarna och i stället landa i kroppen så att du kan somna fortare och vakna upp utvilad.

Ett inre äventyr

Att börja meditera kan bli till livets mest spännande äventyr. En upptäcktsfärd i nuet där vi utforskar vem vi egentligen är, vad som är sant och vad som betyder mest. Det är resan mot ett mer närvarande, meningsfullt och kärleksfullt liv.

Mindfulness – vår mentala kondition

Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom.
– Viktor Frankl

Mindfulness har blivit ett buzzword de senaste åren. Med den ökade populariteten florerar det många olika definitioner. En av dessa är att vara här och nu. Den fångar en del av vad mindfulness är, men långt ifrån allt. Mindfulness är en översättning av ordet sati på det gamla fornindiska språket pali som talades på Buddhas tid. Ordet har inte bara en betydelse utan flera. Den kanske viktigaste betydelsen är klart medvetande. Det är förmågan att kunna observera det som händer utan att identifiera sig med upplevelsen, utan att skapa några berättelser om varför det sker, utan att reagera, och utan att distraheras. Mindfulness är förmågan att möta vad som än uppstår i medvetandet, utan att vara emot det obehagliga eller försöka hålla fast det behagliga. Det är att vara ett med livet.

I boken ”Mindfulness” beskriver den amerikanska meditationsläraren Joseph Goldstein fyra kvalitéer som finns i mindfulness. De kan tillsammans ge oss en större förståelse av ordets rika innebörd.

  • Förmågan att vara medveten. Det är den här kvaliteten som hjälper oss att vända tillbaka uppmärksamheten till nuet varje gång vi blir distraherade.
  • Närvaro. Den manifesteras genom att vi kan möta vad vi än upplever, utan att vända bort vår uppmärksamhet eller göra det halvhjärtat.
  • Att komma ihåg. I stället för att prata om rätt eller fel, bra eller dåligt använder sig buddhisterna av begreppen skickligt och oskickligt. Det som är skickligt leder till lycka, frid, kärlek och harmoni. Det som är oskickligt leder till stress, oro och rädsla. Mindfulness är förmågan att komma ihåg vad som gör oss själva och även alla andra lyckliga, men också vad som hindrar oss och andra från lycka.
  • Klart medvetande. Det reflekterar lika klart som en spegel. Det varken ändrar, dömer eller värderar upplevelsen. Det adderar inte heller några berättelser om vår upplevelse. Den är bara den enkla och nakna medvetenheten om det som är, precis som det är. Ibland letar vi efter något särskilt men missar då det som är precis framför oss, här och nu. Det är inte svårt att vara medvetet närvarande, men det krävs träning för att komma ihåg att vara det.

Mindfulness är inte samma sak som meditation utan är det sinnestillstånd vi övar upp när vi mediterar. Vi kan göra en liknelse med fysisk träning: om meditation är löpningen är mindfulness konditionen vi övar upp. På så sätt kan man säga att mindfulness är vår mentala kondition.

Mindfully är en mindfulnessapp som med hjälp av guidad meditation stärker din förmåga att vara närvarande och medveten.